FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Filtrasyon üniteleri suyla birlikte gelen tortu, kum, askıda katı madde ve bulanıklığa neden olan istenmeyen maddeleri sudan arındırarak kullanıma uygun hale getirir Filtrasyon sistemleri proses ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak kullanılır. Ayrıca atık su arıtma sistemlerinden elde edilen arıtılmış suyun bulanıklığının giderilmesinde de kullanılır.

 

Evsel ve endüstriyel içme ve kullanma suyu arıtma sistemlerinde kendinden sonra gelen arıtma ünitelerini korumakta ve bu ünitelerin daha etkin çalışmasını sağlamaktadır.

 

Kullanım şekillerine göre her firmanın farklı nitelikte su ihtiyacı olduğunun bilincinde olan firmamız, işletmelere özel ünite tasarımları yaparak firmalara alternatif çözümler sunar.

Detaylı Bilgi >>

SAF SU SİSTEMLERİ

Saf su arıtımında kullanılan önemli teknolojilerden biri olan deiyonizasyon üniteleri, işletim giderlerinin düşük olmasının yanı sıra sürekli personel gereksinimi olmaması ve çıkış suyu kalitesinde diğer sistemlere göre daha iyi sonuclar elde edilmesi sistemin önemli avantajları arasında sayılabilmektedir.

Deiyonizasyon sistemlerinde, katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler kullanılarak suyun saflaştırılması hedeflenmektedir. Deiyonizasyon sistemleri ileri seviyede saf su ihtiyacı bulunan imalat sanayinde ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır.

Deiyonizasyon üniteleri içinde katyonik ve anyonik reçine bulunur. Katyon iyonlarının giderildiği üniteye Katyon Değiştirici, anyon iyonlarının giderildiği üniteye de Anyon Değiştirici denir. Her iki cins reçineyi bir arada bulunduran, yani hem anyonik hem de katyonik iyonların giderildiği üniteye Karışık Yatak İyon Değiştirici (Mixed Bed) denir.

Detaylı Bilgi >>

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Klor Dozajlama Sistemleri

Klor dozajlama üniteleri suda mevcut nitrit, demir, mangan gibi oksitlenebilen maddeleri oksitlemek ve bakteri, virüs gibi kirlilikleri ise dezenfekte etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri

Kullanım kolaylığı nedeniyle ultraviole ışını yaygın olarak kullanılan dezenfeksiyon yöntemlerindendir. Bu yöntemde su kontrollü olarak UV ışınına maruz bırakılmaktadır. Işın DNA aktivitesine son vererek bakterileri azaltmaktadır. Uygun tasarım ve periyodik bakımla ultraviole sistemleri bakterileri % 99 oranında azaltan basit ve güvenilir bir yöntemdir.

Ozonlama Sistemleri

Ozon kuvvetli bir oksidan olup yüksek bir oksidasyon gücüne sahiptir.Ozonun bakteri öldürücü etkileri klora benzemekle birlikte klordan iki kat daha etkili bir gazdır.

Detaylı Bilgi >>