Kimyasal arıtmadaki amaç; suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel halini değiştirip çökelmelerini sağlamaktır. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde ki atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilerek, çökeltilir ve çamur halinde sudan ayrılır.
Endüstriyel nitelikli atık sulara, atık suyun kirlilik yüküne ve özelliğine göre yapılan jar testleri ile belirlenen kimyasal maddeler eklenerek çeşitli tepkimelerin oluşması sağlanır. Bu sayede atık su içerisinde bulunan inorganik kirleticilerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılması hedeflenir.
Kimyasal atık su arıtma projelendirilmesi, atık suyun karakterine ve üretimden kaynaklanan atık suların debi miktarına bağlıdır.
Kimyasal Arıtma Tesislerinin inşaası ve devreye alınması süreci, ihtiyaçların tespiti ve laboratuvar seviyesindeki testler neticesinde ortaya çıkan veriler ve bulgular ışığında projelendirilerek başlar. Optimum verim ve minimum maliyet indeksine göre proje detayları belirlenir.
Kimyasal Arıtma Tesisinin devreye alınması aşamasında tüm testler gerçekleştirilmiş, devreye alınabilir hale getirilmiş ve kullanıma sunulmuş olur. Tesisin tesliminden sonraki süreçte de danışmanlık, İşletme Hizmeti, teknik destek ve ekipman tedariği hizmetleri verilmektedir.

Jar Testi (Kavanoz Testi) Nedir?

Herhangi bir suyu arıtmak için gerekli en uygun pıhtılaştırma maddesi dozunu ve suyun en uygun pH değerini belirlemeye yarayan deneysel bir işlem, kavanoz testi.
DENEYİN AMACI Doğal yüzeysel sulardaki süspanse madde veya rengin giderilmesi için kullanılan pıhtılaştırıcı maddelerden olan alüminyum sülfat(Alum) ve demir(III) sülfatın en uygun miktarlarını, en uygun pH’ını , en uygun karıştırma süre ve şiddetini kavanoz deneyi (jar test) ile tespit etmektir.

GALERİ