(MBBR) Hareketli yatak biyofilm reaktörlerde taşıyıcı elemanlar yapışık mikrobiyal biyofilm gelişimi için büyük bir yüzey alanı sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır .

Yüksek yüzey alanına sahip olan taşıyıcılar mikroorganizmaların adsorpsiyonu ve gelişimi için yüksek bir miktarda alan sağlar . Bu sayede son çöktürücüye gelen MLSS konsantrasyonunda önemli herhangi bir artış olmaksızın reaktörde yüksek bir bakteri konsantrasyonu elde etmek mümkündür. Bu durum verilen bir reaktör hacmi için biyolojik arıtma kapasitesini artırır

 

Hareketli yatak biyofilm reaktörlerde katı alıkonma süresi aktif çamur sistemlerine göre daha yüksektir ve buna bağlı olarak biyokütlenin kaybedilme riski de daha düşüktür

Hareketli yatak biyofilm reaktörlerde (MBBR) Sistemdeki çamur yaşının yüksek olması nitrifikasyon bakterileri gibi yavaş büyüyen mikroorganizmaların gelişimi için uygun bir ortam sağlar.

Mevcut bir atıksu arıtma tesisinin hareketli yatak biyofilm reaktör (MBBR) teknolojisi ile tesis kapasitesi 480.000’den yaklaşık 1 milyona çıkarılabilmektedir.

Aktif çamur arıtma tesisinde havalandırma tankına taşıyıcı ilave ettikten sonra hidrolik yükün iki katına çıkarılmasına rağmen hareketli yatak biyofilm reaktörler aktif çamur prosesine nazaran daha iyi bir performans sergilemektedir

MBBR Sisteminin Avantajları

  • Bu reaktörler kompakt ve stabil bir giderim verimine sahip olmakla beraber işletimleri basittir
  • Yüksek organik ve hidrolik yükler altında çalıştırılabilirler
  • Toksik kirleticilerin etkilerine karşı güçlü bir direnç gösterirler ve yüksek bir kirletici giderim hızına sahiptirler
  • Hareketli yatak biyofilm reaktör sistemlerinde, temizleme ve geri yıkama gereksinimleri daha azdır
  • Tıkanma problemleri görülmez ve yük kayıpları oldukça düşüktür
  • Aşırı yük altında çalışan mevcut tesislere yeni tank inşası yapılmadan bu teknoloji kolaylıkla uygulanabilmektedir
  • İleride debi ve/veya organik yüklerde meydana gelecek artışlara bağlı olarak tesis kapasitesinin artırılması da kolaydır