Aerobik membran biyoreaktör sistemleri (AeMBR), evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Oksijen varlığında gerçekleşen biyolojik reaksiyonlar ile organik maddelerin giderildiği ve eşzamanlı olarak membran filtrasyonu kullanılarak katısıvı ayırımının sağlandığı proseslerdir.

Çıkış suyu kalitesinin oldukça yüksek olması (dolayısıyla bazı durumlarda dezenfeksiyona ihtiyaç duyulmaması), klasik aktif çamur sistemlerinde kullanılan bazı sistemlere gerek duyulmaması, yüksek hacimsel ve farklı organik yüklemelere izin vermesi, çamur üretiminin az olması ve çoğu yerde az alan ihtiyacından dolayı pratik çözüm sağlaması açısından tercih edilmektedirler.

Membran Biyoreaktörlerin Avantajları

– Daha düşük hidrolik bekleme süresi (HRT) değerlerinde çalışabilir: MBR’lerde biyolojik askıda katı madde (MLSS) konsantrasyonu 12000-15000 mg/L değerlerinde işletilebilir
– Son çöktürme havuzuna ihtiyaç duyulmaması
– Yüksek çamur yaşlarında işletilebilir
– Daha az çamur oluşumu
– Daha yüksek nitrifikasyon performansı gözlenir:
– Toksik organik bileşiklerin giderim performansı artar:
– Sistem performansı çamur çökme özelliğinden bağımsızdır
– Çıkış AKM konsantrasyonu çok düşük değerlerdedir
– Çıkış BOİ ve KOİ konsantrasyonu daha düşüktür
– Çok yüksek performansta fiziksel dezenfeksiyon sağlanır:

MBR Sisteminin Kullanım Alanları;

– Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
– Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
– Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı
– Atıksulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
– Konvansiyel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
– Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
– Yüksek su tüketimi olan proseslerde atık suyun geri kazanımı

DALDIRMA TİPLİ MEMBRAN BİYOREAKTÖR (DTMBR)

Batık membran filtrasyon sistemleri yatırım ve işletme maliyetlerini azaltabilmek için doğrudan aktif çamur içerisine membranların daldırılması ile uygulanmaktadır.

Bu sistemde membran tankı ayrı inşa edilmekte, membran tankı ile biyolojik havalandırma havuzu arasındaki bağlantı, sirkülasyon pompası ile sağlanmaktadır. Böylelikle biyolojik kütlenin ve organik maddenin konsantrasyonu sabit tutulmaktadır.

Biyolojik reaktör içine daldırılarak negatif basınçta çalışan daldırma tip membran filtre veya biyolojik arıtma gövdesinin dışına kurulan pozitif basınçta çalışan filtreler olarak uygulanabilen bu teknikte biyolojik arıtmadaki atıksu 0,2 mikron büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir.

Atıksuda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm katı maddeler tutulurken neredeyse hiç katı madde ve mikroorganizma içermeyen atıksu geri kazanılır.

Filtre yüzeyinde sürekli sağlanan akış sayesinde filtrelenen katıların yüzeyde tutunup filtreyi tıkamasının önüne geçilir. Buna rağmen membran filtre dokusu üzerinde biriken atıklar, arıtılmış atıksuyla yapılan periyodik ters yıkama ve kimyasal temizleme süreçleriyle fiziksel ve kimyasal olarak filtreden sökülür. Bu atıklar tekrar biyolojik arıtma sürecine alınır.